Prof.Dr.
Hayati YILMAZ
Birim
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü